DER SERVICE s.r.o.

Južná trieda 1553/8
040 01 Košice

+421 903 606 850